← Aktualności
Odpowiedzi na odwołania
Zakończono rozpatrywanie odwołań z zawodów III stopnia – uczestnicy mogą zapoznać się z odpowiedziami po zalogowaniu w systemie. Wskutek odwołań nie zaszła zmiana w wynikach punktowych laureatów, ani w składach delegacji na obóz naukowy i zawody międzynarodowe.