Dla ucznia Wprowadzenie Skala ocen Najczęściej zadawane pytania Zawody I stopnia Obsługa systemu informatycznego Redagowanie rozwiązań Skanowanie rozwiązań Zawody II i III stopnia Przebieg Składanie odwołań Materiały przygotowawcze Zadania z ubiegłych olimpiad Książki Strony internetowe Obozy Naukowe Artykuły Inne
Przebieg zawodów II i III stopnia

Listy zakwalifikowanych do zawodów II zostaną opublikowane najpóźniej na 10 dni przed zawodami. Przed tym terminem opublikujemy również informacje o miejscu zawodów. Komitet okręgowy może przesłać dodatkowe informacje na adres e-mail podany przy rejestracji. Należy więc regularnie sprawdzać swoją pocztę elektroniczną.

Osobom zakwalifikowanym do zawodów II stopnia przysługuje zwrot kosztów podróży do miejsca zawodów. Zwrot ten odbywa się na podstawie biletu kolejowego (2 klasa) lub biletu autobusowego. Należy przywieźć kserokopię biletu powrotnego oraz wypełniony formularz zwrotu kosztów podróży.

Komitety okręgowe, w zależności od sytuacji finansowej Olimpiady, może zorganizować nocleg dla uczestników z miejscowości położonych daleko od miejsca zawodów. W takim przypadku uczestnicy zostaną poinformowani przez pocztę elektroniczną.

Zawody II stopnia trwają 2 dni, każdego dnia do rozwiązania są 3 zadania w ciągu 5 godzin. Na drugi etap należy zabrać obowiązkowo legitymację szkolną oraz przybory piśmiennicze i kreślarskie. Z racji tego, że prace są skanowane, prosimy o używanie ciemnego długopisu oraz o wyraźne rysunki. Papier będzie dostarczony przez organizatorów – nie można używać własnego. Z racji tego, iż zawody trwają 5 godzin, zalecamy zabrać ze sobą coś do jedzenia i picia. Komitety okręgowe zazwyczaj przygotowują poczęstunek dla uczestników. Po każdym dniu zawodów odbywa się dyskusja na temat zadań i prezentacja wzorcowych rozwiązań.

Zadania są sprawdzane centralnie – każde jest czytane niezależnie przez dwie osoby. W przypadku rozbieżności ocen rozwiązanie jest dyskutowane, często czyta je również trzecia osoba. Po ustaleniu ocen Komitet Główny w drodze głosowania ustala próg kwalifikacji do zawodów III stopnia. Uczestnicy poznają swoje oceny za pośrednictwem systemu internetowego. Wraz z udostępnieniem ocen, uczestnicy otrzymują dostęp do skanów swoich rozwiązań.

Każdy uczestnik może złożyć odwołanie od oceny swojego rozwiązania z zawodów II i III stopnia. Terminy składania odwołań zostaną podane wraz z wynikami zawodów. Procedurę składania odwołań opisujemy w następnej sekcji. Po zakończeniu rozpatrywania odwołań publikowana jest lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia.

Informacje organizacyjne dotyczące zawodów III stopnia zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady. Odbywają się one co roku w innym mieście w Polsce. Każdemu finaliście przysługuje darmowy nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Zazwyczaj możliwe jest również odpłatne zakwaterowanie opiekunów uczestników.

Zawody III stopnia mają identyczną formę jak zawody II stopnia. Dzień po drugim dniu zawodów odbywają się atrakcje zapewnione przez organizatora – zazwyczaj jest to wycieczka. Następnego dnia odbywa się uroczyste zakończenie Olimpiady. Analogicznie jak w zawodach II stopnia, uczestnikom udostępniane są oceny i skany prac. Mogą oni także złożyć odwołania.