Dla ucznia Wprowadzenie Skala ocen Najczęściej zadawane pytania Zawody I stopnia Obsługa systemu informatycznego Redagowanie rozwiązań Skanowanie rozwiązań Zawody II i III stopnia Przebieg Składanie odwołań Materiały przygotowawcze Zadania z ubiegłych olimpiad Książki Strony internetowe Obozy Naukowe Artykuły Inne
Skala ocen
Zadania są oceniane w skali 0/2/5/6:
 • 6 punktów
  • poprawne rozwiązanie zadania, być może z niewielkimi usterkami;
 • 5 punktów
  • pracę z usterką, która nie dyskwalifikuje zadania jako rozwiązanego;
 • 2 punkty
  • rozwiązanie, którego nie można uznać za poprawne, ale rozwiązana została co najmniej połowa zadania;
 • 0 punktów
  • rozwiązanie mniej niż połowy zadania;
Znaczenie dla kolejności zawodników ma suma punktów. W przypadku zawodów II stopnia ustalany jest ogólnopolski próg punktowy, którego osiągnięcie jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do kwalifikacji do finału.

Jeśli zaś chodzi o kwalifikację na obóz naukowy i zawody międzynarodowe może być konieczne rozróżnienie zawodników z tę samą liczbą punktów. Wówczas – w przypadku równej liczby punktów na zawodach III stopnia – bierze się pod uwagę liczbę punktów na zawodach II stopnia. Jeśli nadal występuje remis konieczny do rozstrzygnięcia, Komitet Główny przeprowadza losowanie – wynik z zawodów I stopnia nie jest brany pod uwagę.