Dla ucznia Wprowadzenie Skala ocen Najczęściej zadawane pytania Zawody I stopnia Obsługa systemu informatycznego Redagowanie rozwiązań Skanowanie rozwiązań Zawody II i III stopnia Przebieg Składanie odwołań Materiały przygotowawcze Zadania z ubiegłych olimpiad Książki Strony internetowe Obozy Naukowe Artykuły Inne
Redagowanie rozwiązań

Poprawna redakcja rozwiązań zadań olimpijskich jest niełatwa, postaramy się dać nieco wskazówek, jak zrobić to dobrze.

Na zawodach I stopnia dopuszczamy zarówno przesyłanie skanów rozwiązań spisanych ręcznie, jak i rozwiązań napisanych za pomocą komputera. Gorąco zachęcamy jednak, aby spisywać zadania na komputerze z użyciem systemu składu tekstu LaTeX. Jest to umiejętność bardzo przydatna i powszechna wśród ludzi zajmujących się naukami ścisłymi. Można zarówno zainstalować odpowiednie oprogramowanie na swoim komputerze, jak i korzystać z edytorów dostępnych w sieci – na przykład edytora Overleaf.

Dla wygody udostępniamy także dwa szablony – jeden do zapisu ręcznego, drugi do zapisu komputerowego. Mogą (ale nie muszą!) zostać wykorzystane do zapisu rozwiązań.


Wskazówki, co oznacza dobrze zredagowane rozwiązanie:

 • opis słowny – rozwiązanie jest przede wszystkim wywodem logicznym i powinno być tekstem, który się czyta. Zbyt mało obszerny opis słownym jest częstym błędem początkujących matematyków.
 • w przypadku korzystanie z twierdzenia należy to zaznaczyć, a w przypadku, gdy twierdzenie nie jest powszechnie znane, warto je przytoczyć i napisać, gdzie można znaleźć jego dowód,
 • w przypadku zadania geometrycznego praca powinna zawierać rysunek – w przypadku zapisu komputerowego proponujemy 3 wyjścia:
  • wykonanie rysunku odręcznie i wstawienie skanu,
  • użycie programów do geometrii – np. geogebry, a następnie wstawienie zrzutu ekranu,
  • w przypadku korzystania z LaTeXa można użyć dedykowanego pakietu do rysunków geometrycznych np. tkz-euclide,
 • kartka powinna mieć wymiar A4, orientacja kartki powinna być pionowa i należy unikać pisania w więcej niż jednej kolumnie – na przykład dzielenia stron na ramki,
 • należy unikać zbyt dużej liczby skreśleń.