Dla ucznia Wprowadzenie Skala ocen Najczęściej zadawane pytania Zawody I stopnia Obsługa systemu informatycznego Redagowanie rozwiązań Skanowanie rozwiązań Zawody II i III stopnia Przebieg Składanie odwołań Materiały przygotowawcze Zadania z ubiegłych olimpiad Książki Strony internetowe Obozy Naukowe Artykuły Inne
Zawody I stopnia – obsługa systemu informatycznego

Zawody I stopnia składają się z 3 serii po 4 zadania. Pierwsza seria jest publikowana 1 września. Daty publikacji następnych serii i terminy nadsyłania rozwiązań dostępne są w terminarzu.

Rozwiązania zadań należy przesłać internetowo przez System Olimpiady. Prosimy, aby nie odkładać zapoznawania się z systemem na ostatni moment.

Aby móc przesłać rozwiązania, należy się zarejestrować w systemie Olimpiady. Link do rejestracji zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zawodów I stopnia i będzie aktywny do ich zakończenia. W przypadku problemów przy rejestracji prosimy o kontakt z administracją strony pod adresem strona@om.sem.edu.pl.

Zasady przesyłania rozwiązań są następujące:

  • Każde z rozwiązań musi znaleźć się w oddzielnym pliku w formacie PDF.
  • Rozmiar każdego z plików musi być nie większy niż 5 MB.
  • Dopuszczalne są zarówno skany ręcznie pisanych rozwiązań, jak i pliki generowane komputerowo.
  • Prosimy o podpisanie pierwszej kartki imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail oraz numerem zadania.
  • Rozwiązania należy przesłać do końca dnia, w którym kończy się termin nadsyłania zadań. O godzinie 00:00 następnego dnia system automatycznie zamyka możliwość przesyłania rozwiązań.
  • W przypadku problemów technicznych z zamieszczeniem pliku prosimy o kontakt z administracją strony,
  • Przypominamy, iż aby dostać się do zawodów II stopnia, nie jest konieczne przesłanie rozwiązań wszystkich zadań – znaczenie ma suma punktów za wszystkie przesłane zadania. Analogicznie nie jest konieczne wzięcie udziału we wszystkich seriach, choć może to istotnie obniżyć szanse na kwalifikację do zawodów II stopnia.
  • Komitet Główny zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania zadań lub wprowadzenia dodatkowego sposobu przesłania prac w przypadku, gdyby system informatyczny nie działał poprawnie.
  • Po wysłaniu rozwiązania będzie możliwe pobranie potwierdzenia jego otrzymania. Jest ono dowodem na to, że rozwiązanie zostało wysłane i przyjęte przez system. Prosimy o zachowanie wysłanych plików na swoim komputerze w niezmienionej formie do opublikowania wyników.

Listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostaną opublikowane na stronie Olimpiady. Punktacja nie będzie udostępniana przez system. Uczniowie mogą ją poznać i ewentualnie się od niej odwołać, wysyłając prośbę na adres mailowy swojego komitetu okręgowego.