Przekazywanie darowizn na organizację Olimpiady Matematycznej

Szanowni Państwo,

coroczna organizacja Olimpiady Matematycznej oraz różnych imprez z nią związanych wymaga nie tylko ogromu pracy, ale również środków finansowych. Jak informowaliśmy Państwa niedawno, dotacja otrzymywana z Ministerstwa Edukacji Narodowej nie wystarcza nawet na bieżące potrzeby Olimpiady, nie mówiąc o rozwoju jej działalności czy potrzebnych reformach. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania nie jest łatwym zadaniem, dlatego z życzliwością przyjmujemy każdą oferowaną pomoc.

W odpowiedzi na pytania informujemy, że istnieje możliwość przekazywania darowizn na wsparcie organizacji Olimpiady Matematycznej. Takie darowizny powinny być przekazywane Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji Matematycznej (organizatorowi Olimpiady) na konto podane poniżej i zostaną w całości udostępnione Komitetowi Głównemu OM.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
Nr konta: 45 1940 1076 3053 8591 0000 0000

Adres: ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
NIP 701-013-93-35, Regon 141516310

Prosimy również o zaznaczenie celu darowizny w jej tytule, przykładowo umieszczając określenie: na organizację Olimpiady Matematycznej.

Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej może zawierać umowy darowizny, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie może wystawiać faktur. Ponadto, choć SEM nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), to realizuje zadania publiczne w zakresie edukacji i oświaty, a więc przekazaną darowiznę można odliczyć od dochodu przy obliczaniu podatku dochodowego.

Przy okazji chcielibyśmy przypomnieć o możliwości wspierania organizacji OM poprzez przekazywanie 1% podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno zeznań PIT-36/37, jak i innych zeznań, np. PIT-28. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej SEM: http://sem.edu.pl/materialy/pomoc17.pdf

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej