Dla ucznia Wprowadzenie Skala ocen Najczęściej zadawane pytania Zawody I stopnia Obsługa systemu informatycznego Redagowanie rozwiązań Skanowanie rozwiązań Zawody II i III stopnia Przebieg Składanie odwołań Materiały przygotowawcze Zadania z ubiegłych olimpiad Książki Strony internetowe Obozy Naukowe Artykuły Inne
Najczęstsze pytania
 1. Z czego można, a z czego nie można korzystać na zawodach?
  W czasie zawodów II i III stopnia nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych, notatników elektronicznych itp. Należy mieć swoje przybory do pisania i robienia rysunków. Z ołówka można korzystać tylko przy robieniu rysunków – choć prace będą skanowane, więc należy dołożyć wszelkich starań, aby były bardzo wyraźne. Warto jest je poprawić długopisem.
  Warto wspomnieć, że komitety mogą dopuścić tablice matematyczne, np. przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wówczas takowe najczęściej są dostarczane przez Komitety Okręgowe.
 2. Co warto mieć ze sobą na zawodach?
  Przede wszystkim zegarek, który nie jest jednocześnie telefonem komórkowym. Można także wziąć coś do jedzenia, jednak często komitety dają przekąski i napoje uczestnikom.
 3. Jeśli pomyliłam (em) się przy wpisywaniu danych na rozwiązaniach z zawodów I/II/III stopnia, to czy moje rozwiązania zostaną sprawdzone?
  Zadania są sprawdzane przez ludzi, więc o ile osobę da się zidentyfikować, to nie należy się poważnie obawiać takiego scenariusza. Niemniej jednak prosimy o dokładne sprawdzanie danych osobowych.
 4. Czy uczeń szkoły podstawowej może brać udział w Olimpiadzie?
  Tak. Uczniom szkoły podstawowej udawało się dotrzeć do finału, a nawet uzyskać tytuł laureata.
 5. Gdzie można zdobyć broszury z poprzednich olimpiad?
  Z Olimpiad 1-59 oraz 61 i 62 OM wydano sprawozdania. Zawierają one informacje o przebiegu Olimpiady, zawodów międzynarodowych oraz zadania wraz z rozwiązaniami. Sprawozdania z olimpiad nie są już w sprzedaży, ale były rozsyłane do wszystkich szkół średnich w Polsce. Należy ich szukać w szkolnych bibliotekach lub pytać nauczycieli matematyki.
 6. Czy mogę poznać swoje oceny z zawodów?
  Oceny z zawodów I stopnia nie są udostępniane za pomocą systemu Olimpiady.

  Oceny z zawodów II będą dostępne za pomocą systemu Olimpiady. Należy się w tym celu zalogować na stronie internetowej i wejść w zakładkę ,,Moje Oceny''. Oceny są udostępnianie w tym samym czasie co lista finalistów.

  Oceny z zawodów III stopnia każdy uczeń dostanie na zakończeniu zawodów. Będą także dostępne później dokładnie w tym samym miejscu co oceny z zawodów II stopnia.
 7. Kiedy dostanę dostęp do skanów swoich rozwiązań z zawodów II i III stopnia?
  Po sprawdzeniu prac, wraz z opublikowaniem ocen. Skany nie są udostępniane wcześniej, gdyż w przypadku błędów natury technicznej (np. nieczytelność, błędny numer) niektóre prace są skanowane ponownie.
 8. Czy udostępnione oceny są ostateczne?
  Od ocen z zawodów II i III stopnia można się odwoływać za pomocą strony internetowej Olimpiady. Dokładniejsze informacje na ten temat są zazwyczaj publikowane przy ogłaszaniu listy finalistów oraz na zakończeniu Olimpiady.
 9. Kiedy będą wyniki?
  Regulamin OM precyzuje, że wyniki zawodów I stopnia są ogłaszane najpóźniej 10 dni przed zawodami II stopnia. Pierwszy etap jest sprawdzany w okręgach – niektóre z nich publikują wyniki wcześniej (zazwyczaj około dwóch tygodni).

  Termin publikacji listy finalistów i udostępnienia ocen zazwyczaj jest ogłaszany w okolicach zawodów II stopnia. Ostateczna lista finalistów – po rozpatrzeniu odwołań – pojawi się nie później niż tydzień przed finałem.

  Lista laureatów jest publikowana w dniu zakończenia OM – dwa dni po zawodach finałowych.