Rejestracja konta
Zanim rozpocznie się rejestracja, należy wyrazić zgodę danych osobowych. Gdy uczestnik jest osobą pełnoletnią to wyraża zgodę sam, a w przeciwnym przypadku robi to rodzic/opiekun prawny.